Sensibell

SENSIBELL – ETT SÄKERT TRÅDLÖST VARSELSYSTEM
• Bygger på trådlös radioteknik som ger enkel installation
• Systemet kan kompletteras och byggas ut med så många enheter man önskar
• Modern och sober design som passar i alla typer av miljöer
• Bärbara enheter som lätt kan flyttas dit de för tillfället behövs bäst
• Enkel programmering/parning av de enheter som ska ingå i sys- temet
• Säkert system med vidaresändning och kvittens av larmsignaler mellan enheter
• Enheter som drivs av batteri, varnar vid låg batterispänning. Gäller alla enheter i systemet

Klicka nedan för att öppna PDF
Sensibell presentation